Διοίκησις

Ιεράς Μητροπόλεως

Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ἈΝΔΡΕΑΣ,
Ὑπέρτιμος καί  Ἔξαρχος πάσης Βορείου Ἠπείρου.

Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, κ. Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ (Τρεμπέλας) ἐγεννήθη τὸ 1939 εἰς Πάτρας. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ (Οἰκονομίδη) Διάκονος (1968) καὶ Πρεσβύτερος (1969), λαβὼν καὶ τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ἀπό τοῦ ἔτους 1967 μέχρι τῆς ἐκλογῆς του ὡς Μητροπολίτου ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκήρυξ (1967-1968 λαϊκός, 1968-69 Διάκονος, 1969-1995 Ἀρχιμανδρίτης – τακτικός Ἱεροκήρυξ). Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ἐξελέγη ὑπὸ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 25/1/1995, και ὲχειροτονήθη την 28/1/95, εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ἀμπελοκήπων Ἀθηνῶν, ἐνεθρονίσθῃ δε εἰς Δελβινάκιον καί Κόνιτσαν τήν 1/4/1995.

ΦΗΜΗ

Ἀνδρέου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου πᾶσης Βορείου Ἠπείρου· ἡμῶν δὲ Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη.

Ἔγγραφα χειροτονίας, ἀναγνωρίσεως καί καταστάσεως Σεβ. Μητρ. κ. ΑΝΔΡΕΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΦΕΚ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤOY

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

konitsis-andreas-1

Τηλεφωνικὸς Κατάλογος

Δευτέρα 08:30 – 12:00
2657022203 (Δελβινάκιον)

Τετάρτη 09:00 – 12:00
2655022273 (Κόνιτσα)
2655022882 (Κόνιτσα)

Τηλεομοιότυπο (fax):
2657022344 (Δελβινάκιον)
2657022219 και 2655029370 (Κόνιτσα)

Ἠλεκτρ. Ταχυδρομεῖον (e-mail):
episkopos@imdpk.gr

Τηλεφωνικὸς Κατάλογος

Δευτέρα 08:30 – 12:00
2657022203 (Δελβινάκιον)

Τετάρτη 09:00 – 12:00
2655022273 (Κόνιτσα)
2655022882 (Κόνιτσα)

Τηλεομοιότυπο (fax):
2657022344 (Δελβινάκιον)
2657022219 και 2655029370 (Κόνιτσα)

Ἠλεκτρ. Ταχυδρομεῖον (e-mail):
episkopos@imdpk.gr

ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΦΕΚ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤOY

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Διοικητική Διάρθρωσις

Γραφεία Ἱεράς Μητροπόλεως:

Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:

Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόλαος Λιόλιος

Α΄ Αναπληρωτής Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος:

Πρωτοπρ. π. Θεοφάνης Κατσούκης

 • Πωγωνιανή –Δελβινάκιον ΤΚ 44002
 • 2657031486
 • 6944798424
Β΄ Αναπληρωτής Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος:

Οἰκον. π. Φίλιππος Τσιδώνης

 • Δολιανά – Τ.Κ.: 44002 ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ
 • 2651303409
 • 6945277984
Ἀρχιερατικός Επίτροπος Πωγωνίου:

Οἰκον. π. Φίλιππος Τσιδώνης

Ἀρχιερατικός Επίτροπος Κονίτσης:

Πρωτοπρ. π. Απόστολος Νάκος

 • Τ.Κ.: 44100 ΚΟΝΙΤΣΑ
 • 2655022624

Ἱεροκήρυκες:

Ἀρχιμ. π. Χερουβείμ Σουτόπουλος

 • Τ.Κ.: 44100 ΚΟΝΙΤΣΑ
 • 2655022624

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

 • Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον
 • Ἐπισκοπικὸν Δικαστήριον
 • Tοπικόν Γραφεῖον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.)

Διοικητικόν προσωπικόν

 • Γραφείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π : Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ
 • Μητροπολιτικού Ταμείου: κ. Δημήτριος Καλλιακμάνης
 • Γραφείου Γάμων: Ἀρχιμανδρίτης π. Νικόλαος Λιόλιος
 • Γραμματεία: κ. Δημήτριος Σούλιος
 • Λογιστήριον: κ. Δήμητρα Λάκκα, Βοηθός Λογιστοῦ, τηλ. 2655022747
 • Ὁδηγός Αὐτοκινήτου: Ἐξυπηρετεῖ ὁ κ. Δημήτριος Καλλιακμάνης
 • Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ: κ. Δημήτριος Καλλιακμάνης