Ἱεροί Ναοί

Μητροπολιτικοί Ἱεροί Ναοί

ΕΙΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ (Τ.Κ.:440 02 – ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ)

  • ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
  • ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ: Ἀρχιμ. Λιόλιος Νικόλαος
  • 2657022192 (Ι.Ν.)

ΕΙΣ ΚΟΝΙΤΣΑΝ (Τ.Κ.:441 00 - ΚΟΝΙΤΣΑ)

  • ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ Ἁγίου Νικολάου
  • ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ: Πρωτοπρ. Μήτσιος Κωνσταντῖνος
  • 2655022290 (Ι.Ν.)

Ἐνοριακοί Ἱεροί Ναοί

0
Ἐνοριακοί Ναοί
0
Ἐξωκκλήσια
0
Ναοί Κοιμητηρίων
0
Ἐφημέριοι

 

ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ – Τ.Κ.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ

ΤΗΛ.

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΝ –440 02

Κοιμ. Θεοτόκου

Ἀρχιμ. Λιόλιος Νικόλαος

2657022433 (Ι.Ν.)

Ἁγία Μαρίνα – 440 02

Ἁγ. Δημητρίου

  

Ἅγιος Κοσμᾶς – 440 06

Ἁγ. Νικολάου

  

Ἄνω Παρακάλαμος – 440 04

Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

  

Ἄνω Ραβένια – 440 04

Κοιμ. Θεοτόκου

  

Ἀργυροχώριον – 440 02

Ἁγ. Νικολάου

  

Ἀρετή – 440 04

Κοιμ. Θεοτόκου

Ἱερ. Σιουρᾶς Σπυρίδων

2653031998 (ΟΙΚ.)

Βασιλικόν – 440 06

Ὑπαπ. Χριστοῦ

  

Βήσσανη – 440 06

Ἁγ. Νικολάου

Ἱερ. Μήτσης Γεώργιος

2651035049 (ΟΙΚ.)

Βραστοβᾶ – 440 02

Κοιμ. Θεοτόκου

  

Βροντισμένη – 440 03

Ἁγ. Γεωργίου

  

Γεροπλάτανος – 440 06

   

Δημόκορη – 440 02

Ἁγ. Δημητρίου

  

Δολιανά – 440 04

Γεν. Θεοτόκου

  

Δολόν – 440 02

Ἁγ. Νικολάου

  

Δρυμάδες – 440 02

Ἁγ. Νικολάου

  

Ζάβροχον – 440 02

Ἁγ. Γεωργίου

Ἱερ. Τσιδώνης Φίλιππος

2651303409 (ΟΙΚ.)

Κακόλακκος – 440 06

Ἁγ. Δημητρίου

  

Καστανή – 440 02

Ἁγ. Τριάδος

  

Κάτω Λάβδανη–440 02

Γεν. Θεοτόκου

  

Κάτω Μερόπη – 440 06

Εὐαγ. Θεοτόκου

  

Κάτω Παρακάλαμος – 440 04

Ἁγ. Παντελεήμονος

Ἱερ. Καρέτσος Ἀνδρέας

2653031227 (ΟΙΚ.)

Κάτω Ραβένια – 440 04

Γεν. Θεοτόκου

  

Κεράσοβον – 440 02

Κοιμ. Θεοτόκου

  

Κεφαλόβρυσον–440 06

Κοιμ. Θεοτόκου

  

Κουκλιοί – 440 04

Γεν. Θεοτόκου

Ἱερ. Τόλης Γεώργιος

2655023425 (ΟΙΚ.)

Κρυονέριον – 440 06

Ἁγ. Ἀθανασίου

  

Κτίσματα – 440 02

Κοιμ. Θεοτόκου

Ἱερ. Μαγκάκης Δημήτριος

2651044273 (ΟΙΚ.)

Λάβδανη – 440 02

Ἁγ. Δημητρίου

  

Λίμνη – 440 06

Ἁγ. Γεωργίου

  

Μαυροβούνιον – 440 04

Προφ. Ἡλιοῦ

  

Μαυρονόρος – 440 04

Εὐαγ. Θεοτόκου

Ἱερ. Μπράχος Μιχαήλ

2653031201 (ΟΙΚ.)

Μαυρόπουλον – 440 02

Ἁγ. Παρασκευῆς

Ἱερ. Μέμος Εὐθύμιος

2653031096 (ΟΙΚ.)

Μερόπη – 440 06

Γεν. Θεοτόκου

  

Ξηρόβαλτον – 440 02

   

Ὀρεινόν – 440 02

Ἁγ. Παρασκευῆς

  

Παλαιόπυργος – 440 06

Κοιμ. Θεοτόκου

Ἱερ. Κοῦρος Βασίλειος 

6946583497 (ΚΙΝ.)

Περιστέριον – 440 02

Εἰσ. Θεοτόκου

  

Ποντικάτες – 440 02

Κοιμ. Θεοτόκου

Ἱερ. Μπούμπας Γεράσιμος

2651401317 (ΟΙΚ.)

Πωγωνιανή – 440 02

Ἁγ. Νικολάου

Ἱερ. Κατσούκης Θεοφάνης

2657031486 (ΟΙΚ.)

Ρεπετίστη – 440 04

Ἁγ. Γεωργίου

  

Ρουψιά – 440 06

Εἰσ. Θεοτόκου

Ἱερ. Συντάκας Γεώργιος

2657041879 (ΟΙΚ.)

Σιταριά – 440 04

Ἁγ. Ἀθανασίου

Ἱερ. Κούργιας Φώτιος

2651061604 (ΟΙΚ.)

Σταυροδρόμιον – 440 02

Κοιμ. Θεοτόκου

  

Σταυροσκιάδιον-44002

Εἰσ. Θεοτόκου

  

Στρατίνιστα – 440 02

Ἁγ. Νικολάου

Ἱερ. Πρόκος Φώτιος

6977514879 (ΚΙΝ.)

Τεριάχιον – 440 02

Παμ. Ταξιαρχῶν

  

Φαράγγιον – 440 02

Κοιμ. Θεοτόκου

  

Χαραυγή – 440 02

Ἁγ. Δημητρίου

  

Χρυσόδουλη – 440 02

Ἁγ. Ἀθανασίου

  

Χρυσόρραχη  – 440 03

Ἁγ. Τριάδος

  

Ὡραιόκαστρον-440 02

Γεν. Θεοτόκου

  

 


ΠΟΛΙΣ ἤ ΧΩΡΙΟΝ – Τ.Κ.


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ


ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ


ΤΗΛ.


ΚΟΝΙΤΣΑ – 44100


Άνω

/

ΚάτωἉγ. Νικολάου

 /

Ἁγ. Κων/νου καί ἙλένηςΠρωτ. Μήτσιος Κων/νος 

Πρωτ. Νάκος Ἀπόστολος2655022290 (Ι.Ν.)

2655022104 (ΟΙΚ.)  

/

2655022624 (Ι.Ν.)

2655022624 (ΟΙΚ.)

Ἁγία Βαρβάρα – 441 00

Ἁγ. Νικολάου

  

Ἁγ. Παρασκευή –44100

Κοιμ. Θεοτόκου

Ἱερ. Παπακώστας Μιχαήλ

2655022545 (ΟΙΚ.)

Ἀετομηλίτσα – 441 00


Κοιμ. Θεοτόκου

  

Ἀετόπετρα – 441 00

Ἁγ. Ἀθανασίου

  

Ἀηδονοχώριον -44100

Ἁγ. Ἀποστόλων

Ἀρχιμ. Κοντοσάκκος Παΐσιος

2655024175 (ΟΙΚ.)

Ἀμάραντος – 441 00

Ἁγ. Γεωργίου

  

Ἅρματα – 441 00

Ἁγ. Νικολάου

  

Ἀσημοχώριον – 441 00


Κοιμ. Θεοτόκου

Ἱερ. Τάτσης Διονύσιος

2655022788 (ΟΙΚ.)

Βούρμπιανη – 441 00

Κοιμ. Θεοτόκου

Ἱερ. Ἀηδονόπουλος Χρῆστος

2655023533 (ΟΙΚ.)

Γαναδιό – 441 00

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν

Ἱερ. Παπαδημητρίου Ἰωάννης

2655025034 (ΟΙΚ.)

Γοργοπόταμος – 441 00

Κοιμ. Θεοτόκου

  

Δίστρατον – 441 00

Κοιμ. Θεοτόκου

Πρωτ. Τσάμης Φώτιος

2655023596 (ΟΙΚ.)

Δροσοπηγή – 441 00

Ἁγ. Παρασκευῆς

Ἱερ. Ταμπάκης Κων/νος

2651067077 (ΟΙΚ.)

Ἐλεύθερον – 441 00

Ἁγ. Νικολάου

Ἱερ. Τζῆμος Μηνᾶς

2655071231 (ΟΙΚ.)

Ἐξοχή – 441 00

Κοιμ. Θεοτόκου

Ἱερ. Μπουζούλας Δημήτριος

2655023806 (ΟΙΚ.)

Ἡλιόρραχη – 441 00

Ἁγ. Νικολάου

Ἱερ. Νάτσης Ἠλίας

6984047592 (ΚΙΝ.)

Καβάσιλα – 441 00

Κοιμ. Θεοτόκου

  

Καλλιθέα – 441 00

Ἁγ. Γεωργίου

Ἱερ. Νικολόπουλος Βασίλειος

2655023612 (ΟΙΚ.)

Καλόβρυση – 441 00

Ἁγ. Τριάδος

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Μάϊπας

2655024715 (ΟΙΚ.)

Καστανεά – 441 00

Ἁγ. Νικολάου

  

Κλειδωνιά – 441 00

Ἀπ. Παύλου

Ἱερ. Κέντρος Δημοσθένης

2655023413 (ΟΙΚ.)

Λαγγάδα – 441 00

Κοιμ. Θεοτόκου

Ἱερ. Μέμος Νικόλαος

2655022831 (ΟΙΚ.)

Λυκόρραχη – 441 00

Παμ. Ταξιαρχῶν

  

Μάζιον – 441 00

Ἁγ. Νικολάου

  

Μελισσόπετρα – 441 00

Ἁγ. Γεωργίου

  

Μόλιστα – 441 00

Ἁγ. Νικολάου

  

Μολυβδοσκέπαστον – 441 00

Ἁγ. Ἀποστόλων

  

Μοναστήριον – 441 00

Ἁγ. Ἀθανασίου

  

Νικάνωρ – 441 00

Ἁγ. Μαρίνα

  

Ὀξυά – 441 00

Ἁγ. Νικολάου

Ἱερ. Ἀθανασόπουλος Βασίλειος

6946470625 (ΚΙΝ.)

Πάδες – 441 00

Κοιμ. Θεοτόκου

  

Παλαιοσέλιον – 44 100

Ἁγ. Παρασκευῆς

  

Πηγή – 441 00

Ἁγ. Γεωργίου

Ἱερ. Δόνος Εὐάγγελος

2655023277 (ΟΙΚ.)

Πλαγιά – 441 00

Ἁγ. Δημητρίου

  

Πληκάτιον – 441 00

Κοιμ. Θεοτόκου

  

Πουρνιά – 441 0

Παμ. Ταξιαρχῶν

Ἀρχιμ. Κουκέσης Ἐφραίμ

2655023265 (ΟΙΚ.)

Πυξαριά – 441 00

Ἁγ. Παρασκευή

  

Πύργος – 441 00

Ἁγ. Γεωργίου

Ἱερ. Κοσκινᾶς Χρῆστος

2655024086 (ΟΙΚ.)

Πυρσόγιαννη – 441 00

Ἁγ. Γεωργίου

Ἱερ. Χατζῆς Χαράλαμπος

2655023290 (ΟΙΚ.)

Τράπεζα – 441 00

Ἁγ. Νικολάου

  

Φούρκα – 441 00

Ἁγ. Νικολάου

  

Χιονιάδες – 441 00

Ἁγ. Ἀθανασίου

  

* Ἅπασαι αἱ φερόμεναι κεναί ἐνορίαι ἐξυπηρετοῦνται ὑπό των ἐφημερίων των ὁμόρων ἀυταίς.