Ἱερὰ Μητρόπολις

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

Ἱερὰ Μητρόπολις

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τήν ἔμπρακτη στήριξη τούς στήν ἐγκαταλειμμένη καί συρρικνωμένη περιφέρεια τῆς ἀκριτικῆς Κόνιτσας ὑποσχέθηκαν ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν κ. Πατούλης καί ὁ Διευθυντής τῆς «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ. Δήμτσας στό 10ο Ἀκριτικό Ὁδοιπορικό Ὑγείας τοῦ Ἰατρείου Κοινωνικῆς Ἀποστολῆς στήν περιοχή τῆς Κόνιτσας. Τίς δράσεις τοῦ Ὁδοιπορικοῦ, τήν ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ καί τή συζήτηση μέ τούς κατά τόπους φορεῖς γιά τά ιατροκοινωνικά προβλήματα τῶν Ἀκριτῶν τῆς Ἠπείρου, συντόνισε ὁ νεοεκλεγείς Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας κ. Φούσας, Διευθυντής τῆς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Τζανειου Νοσοκομείου.

Στήν Κόνιτσα ὁ κ. Πατούλης, ὁ κ. Δήμτσας καί ὁ κ. Φούσας συζήτησαν διεξοδικά μέ τό Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης καί τό Δήμαρχο Κόνιτσας κ. Γαργάλα, τό Διευθυντή τοῦ Κέντρου Ὑγείας κ. Σιδέρη καί τήν Πρόεδρο τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἰωαννίνων κ. Τσιάρα τά ἀδιέξοδα ὑγειονομικά καί κοινωνικά προβλήματα στά 46 χωριά τοῦ Δήμου Κόνιτσας, πού δυσχεραίνουν τήν καθημερινότητα τῶν πολιτῶν. Στά πλαίσια τοῦ Ὁδοιπορικοῦ, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἀνωτέρω φορέων διοργάνωσαν ἡμερίδα γιά τήν ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ στήν πρόληψη τοῦ σακχαρώδη διαβήτη, τοῦ ἐμφράγματος καί τῆς ὀστεοπόρωσης. Παράλληλα, παρέδωσαν φαρμακευτικό καί ὑγειονομικό ὑλικό ἀπό τό Ἰατρεῖο Κοινωνικῆς Ἀποστολῆς γιά τῆς ἀνάγκες τῶν κατοίκων τῆς Κόνιτσας.

«Τό ὑγειονομικό καί φαρμακευτικό ὑλικό πού σήμερα παραδίδουμε εἶναι ἡ ἀρχή μιᾶς συνεργασίας πού θά ἔχει συνέχεια καί συνέπεια σέ βάθος χρόνου. Ὑιοθετοῦμε ἀπόψε τά ὑγειονομικά προβλήματα τῶν ἀκριτῶν τῆς Κόνιτσας καί εἴμαστε ἐδῶ γιά νά τούς στηρίξουμε ὅσο καί ὅπως μποροῦμε στήν πρωτοβάθμια φροντίδα ὑγείας. Θεωροῦμε πρώτιστης ζωτικῆς σημασίας τή στήριξη τῶν ὀρεινῶν ἀκριτικῶν ὄγκων καί τῶν ἄγονων νησιῶν τῆς χώρας μᾶς, ὅπου φοβᾶται κανείς νά ἀρρωστήσει γιατί οἱ γεωγραφικές δυσκολίες καθυστεροῦν τόσο τή γρήγορη μετάβαση τοῦ στό νοσοκομεῖο, πού ἡ καθυστέρηση μπορεῖ νά ἀποβεί μοιραία» δήλωσε ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν κ. Πατούλης.

«Εἴμαστε σήμερα στήν ἀκριτική Κόνιτσα, ἡ «Ἀποστολή», ὁ Ὀργανισμός τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν μετά τήν ἀκριτική Φλώρινα πού βρεθήκαμε νά προσφέρουμε τήν βοήθεια μᾶς στό πλαίσιο καί ἑνός ἄλλου σημαντικοῦ προγράμματος πού ὑλοποιοῦμε τῆς παροχῆς πετρελαίου θέρμανσης σέ κοινωνικά ἱδρύματα τῆς Μακεδονίας τῆς Θράκης καί τῆς Ἠπείρου. Σέ συνεργασία μέ τόν IOCC καί τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς ἐφοδιάζουμε μέ πετρέλαιο Γηροκομεῖα, Ὀρφανοτροφεῖα καί ἀλλά ἱδρύματα. Ἐδῶ στήν Κόνιτσα παραδόθηκε πετρέλαιο στό Γηροκομεῖο τῆς Μητροπόλεως ἀλλά καί μέ ἀφορμή τό Ὁδοιπορικό Ὑγείας σέ μιά ἄλλη συνεργασία μέ τόν Ἰατρικό Σύλλογο Ἀθηνῶν μέσω τοῦ Ἰατρείου Κοινωνικῆς Ἀποστολῆς προσφέραμε φάρμακα καί ὑγειονομικό ὑλικό. Στεκόμαστε μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου δίπλα στό θεάρεστο ἔργο τοῦ Σεβ. κ. Ἀνδρέου συνεισφέροντας στήν πολυσήμαντη διαποίμανση τοῦ» δήλωσε ὁ Διευθυντής τῆς «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» τῆς ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ. Δήμτσας.

Ὁ Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ Ἀνδρέας εὐχαρίστησε γιά τό ἐνδιαφέρον τούς, τούς ἐκπροσώπους τοῦ Ἰατρείου Κοινωνικῆς Ἀποστολῆς λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δέ θά χάσουμε τό κουράγιο μᾶς. Ἀντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα ὡστόσο μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ πιστεύουμε νά τά καταφέρουμε. Εὐχαριστοῦμε τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ.κ. Ιερώνυμο Β’ πού δέ μᾶς ξέχασε. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πού βρίσκεστε σήμερα ἐδῶ γιά νά ἐνισχύσετε τούς ἀκρῖτες τῆς Κόνιτσας»

«Νιώθουμε, μέρα μέ τήν ἡμέρα, νά ἀποδυναμώνεται ἡ τοπική μᾶς κοινωνία, ὅλο καί πιό πολύ. Πώς νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ πολῖτες, ὅταν ἡ ΔΟΥ Κόνιτσας ἔκλεισε καί οἱ κάτοικοι τῶν 46 χωριῶν νά πρέπει νά ἔρχονται ἐδῶ γιά νά πηγαίνουν στά Γιάννενα, συνολικά δηλαδή χρειάζονται 4 ὧρες γιά νά φτάσουν σέ μιά ὑπηρεσία…ἄν φτάσουν. Καί αὐτό εἶναι ἕνα παράδειγμα. Ἡ ζωή μᾶς εἶναι δύσκολη κάθε μέρα καί σᾶς εὐχαριστοῦμε πού εἶστε ἐδῶ, γιατί ἐδῶ οἱ καρδιές μᾶς χτυποῦν πολύ περισσότερο γιά τήν Ἑλλάδα μᾶς» δήλωσε ὁ Δήμαρχος Κόνιτσας κ. Γαργάλας.

Τό 10ο Ἀκριτικό ὁδοιπορικό ὑγείας στήν Κόνιτσα ἔθεσε τίς βάσεις γιά ἕνα μελλοντικό πρόγραμμα πρόληψης καί προσυμπτωματικού ἐλέγχου πού θά διεξάγει τό Καρδιολογικό Παράρτημα τοῦ Ἰατρείου Κοινωνικῆς Ἀποστολῆς τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας. Μέ τό μήνυμα «Τό Κέντρο σήμερα στήν Περιφέρεια τοῦ Αὔριο» δήλωσε ὁ νεοεκλεγείς Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας κ. Φούσας ὅτι μαζί μέ τόν Ἰατρικό Σύλλογο Ἀθηνῶν καί τήν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, τό Καρδιολογικό Παράρτημα τοῦ Ἰατρείου Κοινωνικῆς Ἀποστολῆς θά ὑλοποιήσει μία σειρά ἐξετάσεων καί διαλέξεων γιά τήν πρόληψη καί τήν ἐνημέρωση τῶν καρδιαγγειακῶν νοσημάτων στήν ἀκριτική ζώνη.» Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τό Καρδιολογικό Παράρτημα τοῦ Ἰατρείου Κοινωνικῆς Ἀποστολῆς λειτουργεῖ κάθε Πέμπτη στήν Ἑλληνική Καρδιολογική Ἑταιρεία καί πραγματοποιεῖ κλινικοεργαστηριακές ἐξετάσεις στούς ἀσθενεῖς πού ἐξετάζονται στό Ἰατρεῖο καί χρήζουν περεταίρω ἐλέγχου. «Ἔχουν γίνει πάνω ἀπό 300 κλινικοεργαστηριακές ἐξετάσεις (π.χ ὑπερηχογραφήματα καρδιᾶς, τέστ κόπωσης, διαγνωστικοί καί θεραπευτικοί ἔλεγχοι κλπ). Εἶναι γεγονός ὅτι σέ αὐτή τήν ὁμάδα τῶν φτωχῶν καί ἀνασφάλιστων ἀσθενῶν μᾶς, ἄν δέν κάναμε τίς ἐξετάσεις αὐτές ἐμεῖς, δέ θά τίς ἔκανε κανείς» τόνισε ὁ κ. Φούσας.

 

Δείτε ακόμη...