Ἱερὰ Μητρόπολις

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

Ἱερὰ Μητρόπολις

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ALZHEIMER

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Δωρεάν τέστ μνήμης καί ἐνημερωτική ὁμιλία γιά τήν ἄνοια στήν Κόνιτσα ἀπό τό «ΚΑΡΕΛΛΕΙΟ – ΜΟΝΑΔΑ ALZHEIMER» τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τήν Ἱερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης, τόν Δῆμο Κόνιτσας καί τήν ἑταιρεία ΜΕΓΑ.
Τήν Τρίτη 26 Νοεμβρίου ὑλοποιήθηκε στό Δημαρχεῖο Κόνιτσας ἡ Ἐκστρατεία Ἐνημέρωσης καί Εὐαισθητοποίησης γιά τό Alzheimer τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Ὀργανισμοῦ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης.
Στό πλαίσιο τῆς ἐκδήλωσης ἔγινε ἐνημερωτική ὁμιλία σέ σχέση μέ τή νόσο Alzheimer καί χορηγήθηκαν δωρεάν διαγνωστικά τέστ σέ ἄτομα ἄνω τῶν 60 ἐτῶν ἀπό τό ἐπιστημονικό προσωπικό τοῦ «Καρέλλειου – Μονάδα Alzheimer». Ἀκολούθησε συνάντηση τοῦ ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ μέ τό Δήμαρχο Κόνιτσας κ. Νικόλαο Ἐξάρχου, τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Ἀριστείδη Λαζογιάννη καί τόν ἐκπρόσωπο τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης π. Νικόλαο Λιόλιο.
Ὁ Δῆμος Κόνιτσας ἐκφράζει θερμές εὐχαριστίες στό ἐπιστημονικό προσωπικό τοῦ «Καρέλλειου – Μονάδα ALZHEIMER» καί συγκεκριμένα στήν κυρία Αἰκατερίνη Ἐυθυμιοπούλου, Διευθύντρια τῆς Δομῆς, τήν κυρία Ηλιάννα Χρυσικάκου, ψυχολόγο, τόν κ. Φίλιππο Ἀσπρίδη, ἐργοθεραπευτή – ἐπιστημονικό ὑπεύθυνο γιά τή Δομή καί τόν κοινωνικό λειτουργό κ. Κωνσταντῖνο Βακουφάρη, στόν Φιλανθρωπικό Ὀργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» καί σέ ὅλους τούς συντελεστές τῆς δράσης.

Δείτε ακόμη...