ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

  • Post Author:
  • Post Category:general

Σᾶς καλωσορίζουμε στήν ἱστοσελίδα τῆς ἀκριτικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης. Σᾶς ὑποδεχόμαστε σέ μιά περιοχή, ποτισμένη μέ ποταμούς αἱμάτων καί δακρύων τῶν ἡρωϊκῶν καί ἔνδοξων προγόνων μας σέ ὅλους τούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους. Στόν τόπο πού λάμπρυναν Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὁ Ἰσαπόστολος καί Ἐθνομάρτυρας Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός και ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν Νεομάρτυρας Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης. Σᾶς καλοῦμε νά γνωρίσετε τό ἔργο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί νά ξεναγηθεῖτε στούς Ἱερούς της χώρους, γνωρίζοντας παράλληλα τήν πλούσια ἱστορία της καί τήν προσφορά της στό πέρασμα τῶν χρόνων. Νά παρακολουθήσετε τήν ζωή καί τήν δράση τῶν Ἱεραρχῶν πού λάμπρυναν τήν ἱστορική Ἱερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τή χαρά τῆς ἐπικοινωνίας Καλῶς ἤλθατε.