Αίθουσες – Πνευματικά Κέντρα

«Πνευματική Στέγη» ἐν Κονίτσῃ

 – Τηλ. 2655022882

«Πνευματικόν Κέντρον Δελβινακίου»

«Πνευματικόν Κέντρον Δολιανῶν»