Ἱερὰ Μητρόπολις

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

Ἱερὰ Μητρόπολις

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης

 1. Ἐνορία τοῦ Καθεδρικοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Δελβινακίου,
  μέ ἕδρα τήν Δημοτική Κοινότητα Δελβινακίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 26.10.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 2. Ἐνορία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἄνω Κονίτσης, μέ ἕδρα τήν Δημοτική Κοινότητα Κονίτσης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 7.11.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 3. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Κάτω Κονίτσης, μέ ἕδρα τήν Δημοτική Κοινότητα Κονίτσης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 12.2.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 4. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ἁγία Βαρβάρα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἁγίας Βαρβάρας, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 1.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως.
 5. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ἅγιος Κοσμᾶς, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἁγίου Κοσμᾶ, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1903, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 23.1.1903 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 6. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου χωρίου Ἁγία Μαρίνα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἁγίας Μαρίνης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1924, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 3.7.1924 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 7. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Ἁγία Παρασκευή, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἁγίας Παρασκευῆς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 9.9.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 8. Χτίστηκε τό 1812, ἀπό Ζουμπανιώτες χτιστάδες καί γιά πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν καί «μαστορόπουλα» ἀπό τό χωριό. Πρό αὐτῆς ὑπῆρχε ἐκεῖ πιό παλιά, κοιμητήριο, πού ἀποκαλύφθηκε ἀργότερα μέ βελανιδιές, ἱερά δέντρα, μέ καταγωγή τό ἀρχαῖο Μαντεῖο τῆς Δωδώνης τῆς Ἠπείρου (ἱερά φυγός). Ὁ ρυθμός τοῦ Ναοῦ εἶναι ἡ λεγόμενη «Βασιλική τρίκλητη» μέ δύο (2) σειρές κολώνες καί κάθε σειρά πέντε ἄλλες κολώνες, δηλαδή κάθε κλίτος ἔχει πέντε (5) θόλους (τρούλους), συνολικά δηλαδή 3 Χ 5 = 15 θόλους (τρούλους) ἀπό πυρόλιθο, ὥστε νά μήν ἔχουν βάρος. Τά ἐνδιάμεσα τῶν τρούλων γέμουν ὀστά παλαιῶν Κερασοβιτῶν, τό ἔχουν διαπιστώσει μάστορες σέ ἐπισκευές τῆς στέγης, τά παλιά χρόνια (1950-1960). Μπροστά ἀπό τήν κύρια εἴσοδο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑψώνεται καλαίσθητο τό καμπαναριό, πού ἔχει τρεῖς (3) καμάρες. Εἶναι χτισμένο ἀπό ἐξαίρετη πελεκητή πέτρα ἀρίστης καλλιτεχνικῆς μαστορικῆς τέχνης ἀπό τά πανάξια μαστορίτικα χέρια, μεράκι τῶν πρωτοπελεκάνων ἀρχιμαστόρων Ἀχιλλέα Χρήστου Νάκου καί Βαγγέλη Νάκου (Σιούλα). Εἶναι χτίσμα τοῦ 1968 μέ εἰσφορές τοῦ ταμείου τῆς ἐκκλησίας καί προσφορές τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ μᾶς. Στήν κορυφή ἔχει τρούλο μέ μεγάλο ρολόι μέ φωτιστικούς δεῖκτες, δωρεά τοῦ μακαρίτη Κερασοβίτη Ζαχαρία Νικ. Ἐξάρχου, στή μνήμη τῆς μάνας του Μαρίας τό ἔτος 1971. Πρό αὐτοῦ τοῦ ὡραιότατου καμπαναριοῦ ὑπῆρχαν ἄλλα δύο, τά ὁποία γκρεμίστηκαν λόγω τοῦ χρόνου.
 9. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Ἀετομηλίτσα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἀετομηλίτσης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἀετομηλίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 15.7.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 10. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου χωρίου Ἀετόπετρα, μέ ἕδραν τήν τοπικήν Κοινότητα Ἀετόπετρας, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 30.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως.
 11. Ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο ἀπό τό 1997. Πρόκειται γιά τρίκλιτη θολωτή βασιλική Ἐκκλησία ἠπειρωτικοῦ τύπου, πιθανολογεῖται πώς εἶναι κτίσμα τοῦ 1817 (Κ ΚΝ 5351/1932).
 12. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων χωρίου Ἀηδονοχώριον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἀηδονοχωρίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 21.8.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 13. Εἶναι τρίκλιτη θολωτή βασιλική ἠπειρωτικοῦ τύπου χρονολογούμενη στά 1856 μέ περίτεχνο τέμπλο καί ξύλινα κιονόκρανα. Στούς θόλους τοῦ μεσαίου κλίτους, στόν τοῖχο τῆς νότιας πλευράς καί στήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ διασώζονται ἀξιόλογες τοιχογραφίες. Ἀπό τό 1997 ἔχει κηρυχθεί “ὡς μνημεῖο, πού χρήζει εἰδικῆς κρατικῆς προστασίας”.
 14. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Ἀμάραντος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἀμάραντου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 1.11.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 15. Διαθέτει περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο Τουρνοβιτών ταλιαδόρων καί ἁγιογραφίες Χιονιαδιτών ἁγιογράφων.
 16. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου χωρίου Ἄνω Παρακάλαμος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἄνω Παρακαλάμου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 24.5.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 17. Ἀπό τήν παλιά ἐκείνη ἐκκλησία δέν σώζεται τίποτε, ἀφοῦ μέ τήν καταστροφή τῆς Πογδόριανης τό 1718 κατεδαφίστηκε καί ὁ Ναός. Ἀργότερα, ὅπως σημειώνεται στό βιβλίο τοῦ «Παρακάλαμος» ὁ Ἀνδρέας Γκόγκος, ὁ πατέρας τοῦ Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Δοσιθέου Φιλίτη, ὁ παπᾶ- Χρίστος Φιλίτης, τόν ἀνακαίνισε ἐκ βάθρων. Τό 1912 πού οἱ Τοῦρκοι ἔκαψαν τήν Πογδόριανη ἔπαθε ἐκ νέου ζημιές.
 18. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Ἄνω Ραβένια, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἄνω Ραβενίων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Καλπακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 27.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 19. Πρόκειται γιά τόν παλαιότερο Ναό τοῦ χωριοῦ. Ἔχει ρυθμό Βασιλικῆς, χτίστηκε τό 1816 καί ἐσωτερικά περιλαμβάνει ἀνδρωνίτη καί γυναικωνίτη. Διαθέτει τέμπλο ἔξοχης ξυλογλυπτικῆς τέχνης πού κατασκευάστηκε τό 19ο αἰῶνα ἀπό Μετσοβίτες καλλιτέχνες. Μέ τόν ἴδιο ρυθμό εἶναι κατασκευασμένος καί ὁ δεσποτικός θρόνος. Ἡ ἐκκλησία εἶναι τρίκλιτη καί διαθέτει ἄμβωνα, προσκυνητάρι, ἀναλόγια καί ἐπιτροπικό. Ἔργο μεγάλης ζωγραφικῆς τέχνης εἶναι καί ὁ ἐπιτάφιος, δωρεά τοῦ Πέτρου Δ. Ζιάκα, πού ἦταν ἐγκατεστημένος στό Βουζαίο τῆς Ρουμανίας. Τέλος, στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ ὑπῆρχαν γύψινοι θόλοι πού μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου καταστράφηκαν καί τώρα ἡ ὀροφή εἶναι ἰσόπεδη. Τό καμπαναριό ἔχει σχῆμα κανονικοῦ ἑξαγώνου, ὕψος 15μ καί 6 ἁψιδωτά ἀνοίγματα.
 20. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ἀργυροχώριον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἀργυροχωρίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 6.12.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 21. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Ἀρετή, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἀρετῆς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 13.1.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 22. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ἅρματα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἁρμάτων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 15.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 23. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στά Ἅρματα χτίστηκε ἀμέσως μετά τό πέρασμα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἀπό τό χωριό ἀφοῦ στή ράχη μέ τήν ὀνομασία Σταυρός τοποθέτησε ἕναν σιδερένιο σταυρό.
 24. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Ἀσημοχώριον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἀσημοχωρίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρί-ὧν, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 18.8.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 25. Οἱ τουρνοβίτες ταλιαδόροι στόλισαν τήν ἐκκλησία τῆς Παναγίας (1877) μέ ἕνα ξυλόγλυπτο τέμπλο πού εἶναι ἀπό τά ἀξιολογότερα ἔργα τῆς τέχνης τούς.
 26. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ χωρίου Βασιλικόν, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Βασιλικοῦ, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 30.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 27. Βάσει μαρτυριῶν πιθανολογεῖται πώς ὁ Ναός τῆς Ὑπαπαντῆς ἀνηγέρθη τό 1778 ἀπό τόν Ἱερομόναχο Ν. Ματσικάτη, δαπανώντας 11.520 ἄσπρα (μέχρι τότε, Ἐνοριακός Ναός ἦταν ὁ Ναός τοῦ Ἀγίου Γεωργίου).
 28. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Βήσσανη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Βησσάνης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πῶ-γωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1902, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 24.8.1902 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 29. Ἀρχιτεκτονικό δεῖγμα τρίκλητης βασιλικῆς ἐνῶ στεγάζεται στό ἐσωτερικό του μέ θόλους. Εἶναι μεγάλη τρίκλιτη βασιλική μέ εὐρύχωρο ὑπερυψωμένο γυναικωνίτη. Ὁ Ναός στεγάζεται ἐσωτερικά μέ θόλους καί καλύπτεται μέ σχιστόπλακα. Δίθινη κτητορική ἐπιγραφή πάνω ἀπό τήν κύρια εἴσοδο, στή νότια πλευρά, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Ναός χτίστηκε τό 1791. Τό ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ εἶναι κατάγραφο, ἀλλά δυστυχῶς οἱ τοιχογραφίες του καλύφθηκαν μέ ἀσβεστόχωμα, ἐκτός ἀπό τό ἀνώτερο τμῆμα τῆς ἁψῖδας (Ἁγία Τριάδα) καί τό κεντρικό φουρνικό (Παντοκράτορας). Στό Ἱερό, στόν κυρίως Ναό καί στό νάρθηκα, ὑπάρχουν ἀρκετές εἰκόνες, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες προέρχονται ἀπό Ἐξωκλήσια, Ναούς καί Μονές τῆς περιοχῆς.
 30. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Βούρμπιανη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Βούρμπιανης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρί-ὧν, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 7.4.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 31. Διαθέτει ξυλόγλυπτο τέμπλο του 16ου αιώνα που κατασκευάστηκε από Γοργοποταμίτες ξυλογλύπτες.
 32. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Βραστοβά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Βραστοβάς, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1929, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 9.1.1929 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 33. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Βροντισμενη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Βροντισμένης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 20.4.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 34. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ταξιαρχῶν χωρίου Γανναδιό, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Γανναδιού, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1906, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 22.6.1906 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 35. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Γεροπλάτανος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Γεροπλατάνου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Καλπακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 18.2.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 36. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Γοργοποτάμου, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Γοργοποτάμου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1902, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 21.2.1902 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 37. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου χωρίου Δημόκορη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Δημοκόρης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Λάβδανης, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1922, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 14.6.1922 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 38. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Δίστρατον, μέ ἕδραν τήν τοπικήν Κοινότητα Διστράτου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Διστράτου, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 15.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 39. Κατασκευάστηκε ἐκείνη τήν ἐποχή γιά νά πάρει τή θέση παλιότερου Ναοῦ πού ὑπῆρχε σέ διαφορετικό σημεῖο τοῦ χωριοῦ καί ὁ ὁποῖος κάποια χρόνια πιό πρίν εἶχε βουλιάξει ἀπό καθίζηση τοῦ ἐδάφους. Ἡ νέα Ἐκκλησία πού ἔγινε χάρη σέ δωρεές καί εἰσφορές τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, εἶναι ἔργο τοῦ Πυρσογιαννίτη μάστορα Ἀλέξη Μαρτσέκη. Ὁ Ναός τελείωσε μιά δεκαετία περίπου ἀργότερα καί ἐγκαινιάστηκε τό 1910 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Ἰωαννίνων, Σπυρίδωνα. Ὁ ἐσωτερικός χῶρος τοῦ ναοῦ ἱστορήθηκε ἀπό Χιονιαδίτες ἁγιογράφους καί λέγεται ὅτι γιά τόν σκοπό αὐτό τά χρήματα τά ἔδωσε ὁ Τουρκογιαννιώτης Εἰσαγγελέας Χαιρή Ἐφένδης, πού ἦταν ἀπόγονος κάποιας Χριστιανικῆς οἰκογένειας. Τό 1920 βρέθηκαν στό χῶρο τῆς παλιᾶς Ἐκκλησίας θαμμένες χρυσές λύρες πού χρησιμοποιήθηκαν ὅλες τούς γιά τόν ἐξωραϊσμό τοῦ νέου ναοῦ. Τό 2013 κρίθηκε ἀναγκαῖο ν’ ἀντικατασταθεῖ ἡ παλιά πέτρινη πλακοσκεπή πού εἶχε υποστεί φθορές ἀπό τήν πάροδο τοῦ χρόνου. Γιά τήν κάλυψη καί τῶν 420 τετραγωνικῶν μέτρων τῆς νέας σκεπῆς ὑπολογίζεται ὅτι χρησιμοποιήθηκαν περίπου 3 τόνοι χαλκοῦ.
 40. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως Θεοτόκου χωρίου Δολιανά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Δολιανών, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Καλπακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 23.8.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 41. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Δολόν, μέ ἕδραν τήν Τοπική Κοινότητα Δολού, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Πωγωνιανής, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 27.1.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 42. Χτίστηκε στή θέση παλιότερης ἐκκλησίας, τήν ὁποία τό 1740 τή μεγάλωσαν. Τό 1800 φιλόθρησκοι Δολιῶτες ἀποφάσισαν νά χτίσουν μεγαλύτερο Ναό γιά τίς ἀνάγκες τῶν κατοίκων, λόγω αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ. Ἔτσι προέκυψε ὁ σημερινός Ναός.
 43. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίου Δροσοπηγή, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Δροσοπηγῆς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 27.9.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 44. Κτίσθηκε από τους μαστόρους του χωριού το 1930 και εντυπωσιάζει με τις διαστάσεις και το διπλό καμπαναριό του. Στον περίβολό του Ναοῦ βρίσκεται η προτομή του ευεργέτη του χωριού Γιάννη Λύτρα.
 45. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Δρυμάδες, μέ ἕδραν τήν Τοπική Κοινότητα Δρυμάδων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Πωγωνιανής, τοῦ Δήμου Πῶ-γωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1921, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 5.1.1921 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 46. Βρίσκεται στό κέντρο τοῦ χωριοῦ δίπλα στό σχολεῖο. Ὁ σημερινός Ναός χτίστηκε τό 1733 πάνω στήν παλιά ἐκκλησία καί ἔμεινε μέ τή ἀρχική τῆς μορφή μέχρι τό 1952. Τό 1952 ἔγινε συντήρηση τοῦ Ναοῦ λόγω πολεμικῶν συμφορῶν.
 47. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ἐλεύθερον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἐλευθέρου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 22.11.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημε ρίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 48. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Ἐξοχή, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἐξοχῆς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 25.10.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 49. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Ζάβροχον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ζαβρόχου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 14.1.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 50. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ηλιορράχη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ηλιορράχης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 16.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 51. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Καβάσιλα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Καβασίλων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 15.1.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 52. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου χωρίου Κακόλακκος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κακολάκκου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1904, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 22.5.1904 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 53. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Καλλιθέα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 7.2.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 54. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος χωρίου Καλόβρυση, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Καλόβρυσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 29.9.1911 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 55. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Καστάνιανη (πρώην Καστανέα), μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Καστάνιανης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 4.12.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 56. Στήν κεντρική πλατεῖα τοῦ χωριοῦ Καστάνιανη στέκεται ἐπιβλητική ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου (1928) μέ τήν τοξωτή κύρια εἴσοδο, τόν πλούσιο γλυπτό διάκοσμο καί τό ξυλόγλυπτο τέμπλο τοῦ Χαράλαμπου Σκαλιστή ἀπό τό Τούρνοβο (Γοργοπόταμο).
 57. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος χωρίου Καστάνιανη (πρώην Καστανή), μέ ἕδρα τήν τοπική Κοινότητα Καστάνιανης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 4.10.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 58. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως Θεοτόκου χωρίου Κάτω Λάβδανη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κάτω Λάβδανης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Λάβδανης, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1929, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 24.10.1929 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 59. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου χωρίου Κάτω Μερόπης, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κάτω Μερόπης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1903, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 16.8.1903 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 60. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος χωρίου Κάτω Παρακάλαμος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κάτω Παρακαλάμου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἐνό-τητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1904, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 24.4.1904 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 61. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου Κάτω Ραβένια, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κάτω Ραβενίων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Καλπακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 29.1.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 62. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Κεράσοβον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κερασόβου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 20.9.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 63. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Κεφαλόβρυσον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 14.8.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 64. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Κλειδωνιά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κλειδωνιᾶς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 10.4.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως.
 65. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου Κουκλιοί, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κουκλιῶν, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 16.1.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 66. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου χωρίου Κρυονέριον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1903, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 18.1.1903 αἰτήσεως τοῦ Ἔφη-μεριοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 67. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Κτίσματα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κτισμάτων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 29.11.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 68. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου χωρίου Λάβδανη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Λάβδανης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Λάβδανης, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 18.4.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 69. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Λαγκάδα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Λαγκάδας, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1903, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 31.10.1903 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 70. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Λίμνη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Λίμνης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 19.8.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 71. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ταξιαρχῶν χωρίου Λυκόρραχη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Λυκορράχης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 30.5.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 72. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Μάζιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μαζίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 20.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 73. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ηλιού χωρίου Μαυροβούνιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μαυροβουνίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Καλπακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 5.11.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 74. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου χωρίου Μαυρονόρος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μαυρονόρους, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1904, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 3.9.1904 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 75. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίου Μαυρόπουλον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μαυροπούλου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 10.12.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 76. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Μελισσόπετρα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μελισσοπέτρας, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 19.10.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 77. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου Μερόπη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μερόπης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 15.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 78. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Μόλιστα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μολίστης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 18.11.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 79. Διαθέτει ἐντυπωσιακά ἐσωτερικά ξύλινα τέμπλα πού σκαλίστηκαν ἀπό Μετσοβίτες ξυλουργούς. Ὁ Ναός οἰκοδομήθηκε τό 1878 κατόπιν δωρεᾶς τοῦ Μολιστινού εὐεργέτη Γέγιου.
 80. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων χωρίου Μολυβδοσκέπαστον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μολυβδοσκεπάστου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 27.11.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 81. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ Μολυβδοσκέπαστο καί χρησιμεύει ὡς κεντρικός Ναός. Ἔχει σταυροειδῆ στέγη μέ τρούλο, μέ πεντάπλευρη κόγχη, νάρθηκα καί στή νότια πλευρά καλυμμένο προπύλαιο. Οἱ τοιχογραφίες διατηροῦνται σέ καλή κατάσταση καί καλύπτουν τό ἐσωτερικό τῆς ἐκκλησίας. Σύμφωνα μέ τήν ὑπέρθυρη ἐπιγραφή ὁ Ναός χτίστηκε τό 1537.
 82. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου χωρίου Μοναστήριον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1904, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 20.4.1904 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 83. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης χωρίου Νικάνωρ, μέ ἕδρα τήν τοπική Κοινότητα Νικάνορος, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1904, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 4.11.1904 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 84. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ξηρόβαλτον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ξηροβάλτου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1913, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 22.8.1913 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 85. Εἶναι κτισμένη σέ ρυθμό βασιλικῆς μέ μεγάλο χαγιάτι στό μπροστινό μέρος, ὅπως οἱ περισσότερες ἐκκλησίες στό Πωγώνι. Βρίσκεται στήν βορειοανατολική πλευρά τοῦ χωριοῦ. Μπροστά της ἁπλώνεται ἡ μεγάλη πλατεῖα μέ τίς γέρικες βελανιδιές, ὅπου γίνονται καί τά πανηγύρια. Στόν ἴδιο χῶρο πού εἶναι σήμερα κτισμένη ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρχε κάποιο παλαιό Μοναστήρι ἤ Ἐκκλησάκι. Ἕνα σημαντικό στοιχεῖο πού μαρτυρᾶ τήν ὕπαρξη του εἶναι ἡ πρόσφατη σχετικά ἀποκάλυψη μιᾶς τοξωτῆς πόρτας, ἡ ὁποία ἀπό τήν μέσα πλευρά τῆς ἐκκλησίας δέν φαίνεται, δηλαδή ὑπάρχει κανονικός τοῖχος. Τό καμπαναριό καί ἐξωτερική τοξωτή εἴσοδος ἔγιναν μεταγενέστερα, τό 1888 καί 1915 ἀντίστοιχα.
 86. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Οξυά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Οξυάς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 21.8.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 87. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίου Ὀρεινόν, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ὀρεινοῦ, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1921, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 11.2.1921 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 88. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Πάδες, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πάδων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 8.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 89. Σύμφωνα μέ τήν ἐπιγραφή πού ὑπάρχει στήν εἴσοδό της, χτίστηκε κατά τό ἔτος 1784 καί εἶναι ἕνα ὀρθογώνιο παραλληλόγραμμο κτίσμα σέ σχῆμα βασιλικῆς. Τό ταβάνι καί οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ναοῦ ἔγιναν κατά τό ἔτος 1823. Τό κοιμητήριο, ἔγινε τόν Ἰούνιο τοῦ 1888. Πολλοί εὐσεβεῖς Παδιῶτες συνέβαλαν κατά καιρούς στή συντήρηση καί στόν ἐξωραϊσμό τῆς κεντρικῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό τά ἔσοδά της πληρωνόταν οἱ μισθοί τῶν δασκάλων, γι’ αὐτό καί πολλοί χωριανοί ἀφιέρωσαν κτήματα καί χρήματα σ’ αὐτήν.
 90. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Παλαιόπυργος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 25.10.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 91. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίου Παλαιοσέλιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Παλαιοσελίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 21.8.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 92. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς βρίσκεται στό χωριό Παλαιοσέλλι καί χτίστηκε τό 1864. Εἶναι χαρακτηριστική γιά τήν κλίση πού ἔχει ( 2 μοῖρες μικρότερη τοῦ πύργου τῆς Πίζας). Τό σπάνιας ὀμορφιᾶς ξυλόγλυπτο τέμπλο, ἡ ἐσωτερική ξύλινη ζωγραφισμένη ὀροφή καθώς καί τοιχογραφίες της, τήν κατατάσσουν στά μνημεῖα πού πρέπει ὁ ἐπισκέπτης τῆς περιοχῆς ὁπωσδήποτε νά ἐπισκεφτεῖ.
 93. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἐισοδίων τῆς Θεοτόκου χωρίου Περιστέριον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Περιστερίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινάκιον, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 2.11.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 94. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Πηγή, μέ ἕδρα τήν τοπική Κοινότητα Πηγῆς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 30.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 95. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (βάσει ἐπιγραφῆς ἀνεγέρθηκε τό 1819) διαθέτει ἀξιόλογες ἁγιογραφίες καί τέμπλο Χιονιαδίτων ζωγράφων.
 96. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου χωρίου Πλαγιά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πλαγιᾶς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 15.9.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 97. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Πληκάτιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πληκατίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 2.9.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 98. Ὁ Ναός αὐτός χτίστηκε ἀπό τόν στρατό μετά τό τέλος τοῦ Ἐμφυλίου καθώς ὁ παλαιότερος εἶχε υποστεί μεγάλες φθορές ἀπό τούς βομβαρδισμούς. Τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Ναοῦ ἔγιναν στίς 8 Σεπτεμβρίου 1953. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ἡ εἰκόνα εἶχε ἀρχικά βρεθεῖ στή θέση Πιστίλαπη καί μεταφέρθηκε στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ὅπου μέ θαυματουργικό τρόπο μετακινήθηκε στό μέσο τοῦ χωριοῦ ὅπου καί ὑπῆρχαν ἐρείπια παλαιότερου ναοῦ. Ἐκεῖ οἱ κάτοικοι ἔκτισαν Ναό ρυθμοῦ βασιλικῆς (1775) ἀφιερώνοντάς τον στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.
 99. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Ποντικάτες, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ποντικατών, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 23.10.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 100. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ταξιαρχῶν χωρίου Πουρνιά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πουρνιάς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 30.9.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 101. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίου Πυξαριά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πυξαριάς, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1909, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 14.7.1909 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 102. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Πύργος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πύργου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 29.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 103. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Πυρσόγιαννη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πυρσόγιαννης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 29.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 104. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος (1904) εντυπωσιάζει μέ τήν τεχνική και τόν ὄγκο του, τό ξυλόγλυπτο τέμπλο τοῦ Τουρνοβίτη ταλιαδόρου Βασίλη Σκαλιστή (1926) καί τό ζωγραφικό διάκοσμο τοῦ Σέρβου ζωγράφου Νίκολιτς.
 105. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Πωγωνιανής, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πωγωνιανής, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Πωγωνιανής, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 17.9.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 106. Ἡ θεμελίωση τοῦ Ναοῦ ἔγινε τόν Νοέμβριο τοῦ 1872 καί μετά ἀπό ἕναν χρόνο(τό Δεκέμβριο τοῦ 1873) στήν μνήμη τοῦ Ἁγίου, τελέστηκε ἡ πρώτη λειτουργία, ὅπως φαίνεται ἀπό ἐπιγραφή ἐνσιυματωμένη μέ τεμάχια κεραμιδιῶν στή νότια πλευρά τοῦ ναοῦ. Ἡ ἐνθύμηση πού ἀντιγράφηκε τό 1951 ἀπό τόν δάσκαλο Ἀριστοτέλη Ζωΐδη , εἶναι ἡ ἑξῆς : «τό ἔτος 1872 = 6 : Νοεμβρίου ἡμέρα Δευτέρα ἐρήχθη τό θέμελον τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς νέας ἐκκλησίας. Παπακώστας Χρίστου Τζάτζης». Τό ξυλόγλυπτο τέμπλο κατασκευάστηκε τόν Μάρτιο τοῦ 1874, ἐνῶ τά ἐπίσημα ἐγκαίνια ἔγιναν ἀργότερα τό 1894. Τά χρήματα γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ καί τήν κατασκευή τοῦ τέμπλου προέρχονται ἀπό ἐκδηλώσεις (ζιαφέτια), πού πραγματοποιοῦνταν ἀπό τούς ταξιδεμένους στήν πόλη Βοστινιώτες. Ἐσωτερικά ἔχει δεκαπέντε τρούλους, οἱ ὁποῖοι στηρίζονται στούς ἐξωτερικούς τοίχους καί σέ δώδεκα κίονες.
 107. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Ρεπετίστη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ρεπετίστης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 17.1.1931 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 108. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἐισοδίων τῆς Θεοτόκου χωρίου Ρουψιά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ρουψιάς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 26.1.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 109. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου χωρίου Σιταριά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Σιταριάς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 2.11.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 110. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Σταυροδρόμιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Σταυροδρομίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 19.10.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 111. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἐισοδίων τῆς Θεοτόκου χωρίου Σταυροσκιάδιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Σταυροσκιαδίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Πωγωνιανής, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 4.10.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 112. Βρίσκεται σέ περίοπτη θέση μέ ἀνοιχτό ὁρίζοντα στό κέντρο τοῦ χωριοῦ. Γιορτάζεται στίς 26 Ἰουλίου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἡ Ἐκκλησία χτίστηκε μέ ντόπια πέτρα καί στεγάστηκε μέ ἄσπρες πλάκες. Ἐγκαινιάστηκε τό 1815.
 113. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Στρατίνιστα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Στρατινίστης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 21.1.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 114. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ταξιαρχῶν χωρίου Τεριάχιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Τεριαχίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 10.1.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 115. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Τράπεζα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Τραπέζης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1913, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 13.12.1913 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 116. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Φαράγγιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Φαραγγιοῦ, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 17.11.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 117. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Φούρκα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Φούρκας, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φούρκας, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 15.9.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 118. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου χωρίου Xαραυγή, μέ ἕδρν τήν Τοπική Κοινότητα Χαραυγῆς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πῶ-γωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 26.2.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 119. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου χωρίου Χιονιᾶδες, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Χιονιάδων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 21.7.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 120. Βάσει ἐπιγραφῶν πού βρίσκονται στό ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ, ἀνακαινίσθηκε τό 1866, ἀρχιερατεύοντος τοῦ Ἐπισκόπου Βελλᾶς καί Κονίτσης κ. κ. Γερμανοῦ, ἐνῶ ἡ ἁγιογράφηση ἔγινε ἀπό τούς ζωγράφους Μαρινάδες τό 1915.
 121. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου χωρίου Χρυσόδουλη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Χρυσοδούλης, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἐνό-τητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1927, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 2.1.1927 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 122. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος χωρίου Χρυσορράχης, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Χρυσορράχης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Καλπακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 22.3.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 123. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ψηλόκαστρον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ψηλοκάστρου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1923, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 19.4.1923 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 124. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου Ωραιόκαστρον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ωραιοκάστρου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1902, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 1.9.1902 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 1. Ἐνορία τοῦ Καθεδρικοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Δελβινακίου,
  μέ ἕδρα τήν Δημοτική Κοινότητα Δελβινακίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 26.10.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 2. Ἐνορία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἄνω Κονίτσης, μέ ἕδρα τήν Δημοτική Κοινότητα Κονίτσης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 7.11.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 3. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Κάτω Κονίτσης, μέ ἕδρα τήν Δημοτική Κοινότητα Κονίτσης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 12.2.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 4. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ἁγία Βαρβάρα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἁγίας Βαρβάρας, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 1.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως.
 5. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ἅγιος Κοσμᾶς, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἁγίου Κοσμᾶ, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1903, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 23.1.1903 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 6. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου χωρίου Ἁγία Μαρίνα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἁγίας Μαρίνης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1924, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 3.7.1924 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 7. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Ἁγία Παρασκευή, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἁγίας Παρασκευῆς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 9.9.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 8. Χτίστηκε τό 1812, ἀπό Ζουμπανιώτες χτιστάδες καί γιά πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν καί «μαστορόπουλα» ἀπό τό χωριό. Πρό αὐτῆς ὑπῆρχε ἐκεῖ πιό παλιά, κοιμητήριο, πού ἀποκαλύφθηκε ἀργότερα μέ βελανιδιές, ἱερά δέντρα, μέ καταγωγή τό ἀρχαῖο Μαντεῖο τῆς Δωδώνης τῆς Ἠπείρου (ἱερά φυγός). Ὁ ρυθμός τοῦ Ναοῦ εἶναι ἡ λεγόμενη «Βασιλική τρίκλητη» μέ δύο (2) σειρές κολώνες καί κάθε σειρά πέντε ἄλλες κολώνες, δηλαδή κάθε κλίτος ἔχει πέντε (5) θόλους (τρούλους), συνολικά δηλαδή 3 Χ 5 = 15 θόλους (τρούλους) ἀπό πυρόλιθο, ὥστε νά μήν ἔχουν βάρος. Τά ἐνδιάμεσα τῶν τρούλων γέμουν ὀστά παλαιῶν Κερασοβιτῶν, τό ἔχουν διαπιστώσει μάστορες σέ ἐπισκευές τῆς στέγης, τά παλιά χρόνια (1950-1960). Μπροστά ἀπό τήν κύρια εἴσοδο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὑψώνεται καλαίσθητο τό καμπαναριό, πού ἔχει τρεῖς (3) καμάρες. Εἶναι χτισμένο ἀπό ἐξαίρετη πελεκητή πέτρα ἀρίστης καλλιτεχνικῆς μαστορικῆς τέχνης ἀπό τά πανάξια μαστορίτικα χέρια, μεράκι τῶν πρωτοπελεκάνων ἀρχιμαστόρων Ἀχιλλέα Χρήστου Νάκου καί Βαγγέλη Νάκου (Σιούλα). Εἶναι χτίσμα τοῦ 1968 μέ εἰσφορές τοῦ ταμείου τῆς ἐκκλησίας καί προσφορές τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ μᾶς. Στήν κορυφή ἔχει τρούλο μέ μεγάλο ρολόι μέ φωτιστικούς δεῖκτες, δωρεά τοῦ μακαρίτη Κερασοβίτη Ζαχαρία Νικ. Ἐξάρχου, στή μνήμη τῆς μάνας του Μαρίας τό ἔτος 1971. Πρό αὐτοῦ τοῦ ὡραιότατου καμπαναριοῦ ὑπῆρχαν ἄλλα δύο, τά ὁποία γκρεμίστηκαν λόγω τοῦ χρόνου.
 9. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Ἀετομηλίτσα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἀετομηλίτσης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἀετομηλίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 15.7.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 10. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου χωρίου Ἀετόπετρα, μέ ἕδραν τήν τοπικήν Κοινότητα Ἀετόπετρας, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 30.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως.
 11. Ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς ἱστορικό διατηρητέο μνημεῖο ἀπό τό 1997. Πρόκειται γιά τρίκλιτη θολωτή βασιλική Ἐκκλησία ἠπειρωτικοῦ τύπου, πιθανολογεῖται πώς εἶναι κτίσμα τοῦ 1817 (Κ ΚΝ 5351/1932).
 12. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων χωρίου Ἀηδονοχώριον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἀηδονοχωρίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 21.8.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 13. Εἶναι τρίκλιτη θολωτή βασιλική ἠπειρωτικοῦ τύπου χρονολογούμενη στά 1856 μέ περίτεχνο τέμπλο καί ξύλινα κιονόκρανα. Στούς θόλους τοῦ μεσαίου κλίτους, στόν τοῖχο τῆς νότιας πλευράς καί στήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ διασώζονται ἀξιόλογες τοιχογραφίες. Ἀπό τό 1997 ἔχει κηρυχθεί “ὡς μνημεῖο, πού χρήζει εἰδικῆς κρατικῆς προστασίας”.
 14. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Ἀμάραντος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἀμάραντου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 1.11.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 15. Διαθέτει περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο Τουρνοβιτών ταλιαδόρων καί ἁγιογραφίες Χιονιαδιτών ἁγιογράφων.
 16. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου χωρίου Ἄνω Παρακάλαμος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἄνω Παρακαλάμου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 24.5.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 17. Ἀπό τήν παλιά ἐκείνη ἐκκλησία δέν σώζεται τίποτε, ἀφοῦ μέ τήν καταστροφή τῆς Πογδόριανης τό 1718 κατεδαφίστηκε καί ὁ Ναός. Ἀργότερα, ὅπως σημειώνεται στό βιβλίο τοῦ «Παρακάλαμος» ὁ Ἀνδρέας Γκόγκος, ὁ πατέρας τοῦ Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Δοσιθέου Φιλίτη, ὁ παπᾶ- Χρίστος Φιλίτης, τόν ἀνακαίνισε ἐκ βάθρων. Τό 1912 πού οἱ Τοῦρκοι ἔκαψαν τήν Πογδόριανη ἔπαθε ἐκ νέου ζημιές.
 18. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Ἄνω Ραβένια, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἄνω Ραβενίων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Καλπακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 27.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 19. Πρόκειται γιά τόν παλαιότερο Ναό τοῦ χωριοῦ. Ἔχει ρυθμό Βασιλικῆς, χτίστηκε τό 1816 καί ἐσωτερικά περιλαμβάνει ἀνδρωνίτη καί γυναικωνίτη. Διαθέτει τέμπλο ἔξοχης ξυλογλυπτικῆς τέχνης πού κατασκευάστηκε τό 19ο αἰῶνα ἀπό Μετσοβίτες καλλιτέχνες. Μέ τόν ἴδιο ρυθμό εἶναι κατασκευασμένος καί ὁ δεσποτικός θρόνος. Ἡ ἐκκλησία εἶναι τρίκλιτη καί διαθέτει ἄμβωνα, προσκυνητάρι, ἀναλόγια καί ἐπιτροπικό. Ἔργο μεγάλης ζωγραφικῆς τέχνης εἶναι καί ὁ ἐπιτάφιος, δωρεά τοῦ Πέτρου Δ. Ζιάκα, πού ἦταν ἐγκατεστημένος στό Βουζαίο τῆς Ρουμανίας. Τέλος, στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ ὑπῆρχαν γύψινοι θόλοι πού μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου καταστράφηκαν καί τώρα ἡ ὀροφή εἶναι ἰσόπεδη. Τό καμπαναριό ἔχει σχῆμα κανονικοῦ ἑξαγώνου, ὕψος 15μ καί 6 ἁψιδωτά ἀνοίγματα.
 20. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ἀργυροχώριον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἀργυροχωρίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 6.12.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 21. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Ἀρετή, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἀρετῆς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 13.1.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 22. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ἅρματα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἁρμάτων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 15.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 23. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στά Ἅρματα χτίστηκε ἀμέσως μετά τό πέρασμα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἀπό τό χωριό ἀφοῦ στή ράχη μέ τήν ὀνομασία Σταυρός τοποθέτησε ἕναν σιδερένιο σταυρό.
 24. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Ἀσημοχώριον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἀσημοχωρίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρί-ὧν, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 18.8.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 25. Οἱ τουρνοβίτες ταλιαδόροι στόλισαν τήν ἐκκλησία τῆς Παναγίας (1877) μέ ἕνα ξυλόγλυπτο τέμπλο πού εἶναι ἀπό τά ἀξιολογότερα ἔργα τῆς τέχνης τούς.
 26. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑπαπαντῆς τοῦ Χριστοῦ χωρίου Βασιλικόν, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Βασιλικοῦ, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 30.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 27. Βάσει μαρτυριῶν πιθανολογεῖται πώς ὁ Ναός τῆς Ὑπαπαντῆς ἀνηγέρθη τό 1778 ἀπό τόν Ἱερομόναχο Ν. Ματσικάτη, δαπανώντας 11.520 ἄσπρα (μέχρι τότε, Ἐνοριακός Ναός ἦταν ὁ Ναός τοῦ Ἀγίου Γεωργίου).
 28. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Βήσσανη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Βησσάνης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πῶ-γωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1902, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 24.8.1902 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 29. Ἀρχιτεκτονικό δεῖγμα τρίκλητης βασιλικῆς ἐνῶ στεγάζεται στό ἐσωτερικό του μέ θόλους. Εἶναι μεγάλη τρίκλιτη βασιλική μέ εὐρύχωρο ὑπερυψωμένο γυναικωνίτη. Ὁ Ναός στεγάζεται ἐσωτερικά μέ θόλους καί καλύπτεται μέ σχιστόπλακα. Δίθινη κτητορική ἐπιγραφή πάνω ἀπό τήν κύρια εἴσοδο, στή νότια πλευρά, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Ναός χτίστηκε τό 1791. Τό ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ εἶναι κατάγραφο, ἀλλά δυστυχῶς οἱ τοιχογραφίες του καλύφθηκαν μέ ἀσβεστόχωμα, ἐκτός ἀπό τό ἀνώτερο τμῆμα τῆς ἁψῖδας (Ἁγία Τριάδα) καί τό κεντρικό φουρνικό (Παντοκράτορας). Στό Ἱερό, στόν κυρίως Ναό καί στό νάρθηκα, ὑπάρχουν ἀρκετές εἰκόνες, πολλές ἀπό τίς ὁποῖες προέρχονται ἀπό Ἐξωκλήσια, Ναούς καί Μονές τῆς περιοχῆς.
 30. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Βούρμπιανη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Βούρμπιανης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρί-ὧν, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 7.4.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 31. Διαθέτει ξυλόγλυπτο τέμπλο του 16ου αιώνα που κατασκευάστηκε από Γοργοποταμίτες ξυλογλύπτες.
 32. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Βραστοβά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Βραστοβάς, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1929, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 9.1.1929 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 33. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Βροντισμενη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Βροντισμένης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 20.4.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 34. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ταξιαρχῶν χωρίου Γανναδιό, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Γανναδιού, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1906, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 22.6.1906 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 35. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Γεροπλάτανος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Γεροπλατάνου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Καλπακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 18.2.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 36. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Γοργοποτάμου, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Γοργοποτάμου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1902, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 21.2.1902 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 37. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου χωρίου Δημόκορη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Δημοκόρης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Λάβδανης, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1922, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 14.6.1922 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 38. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Δίστρατον, μέ ἕδραν τήν τοπικήν Κοινότητα Διστράτου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Διστράτου, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 15.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 39. Κατασκευάστηκε ἐκείνη τήν ἐποχή γιά νά πάρει τή θέση παλιότερου Ναοῦ πού ὑπῆρχε σέ διαφορετικό σημεῖο τοῦ χωριοῦ καί ὁ ὁποῖος κάποια χρόνια πιό πρίν εἶχε βουλιάξει ἀπό καθίζηση τοῦ ἐδάφους. Ἡ νέα Ἐκκλησία πού ἔγινε χάρη σέ δωρεές καί εἰσφορές τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, εἶναι ἔργο τοῦ Πυρσογιαννίτη μάστορα Ἀλέξη Μαρτσέκη. Ὁ Ναός τελείωσε μιά δεκαετία περίπου ἀργότερα καί ἐγκαινιάστηκε τό 1910 ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Ἰωαννίνων, Σπυρίδωνα. Ὁ ἐσωτερικός χῶρος τοῦ ναοῦ ἱστορήθηκε ἀπό Χιονιαδίτες ἁγιογράφους καί λέγεται ὅτι γιά τόν σκοπό αὐτό τά χρήματα τά ἔδωσε ὁ Τουρκογιαννιώτης Εἰσαγγελέας Χαιρή Ἐφένδης, πού ἦταν ἀπόγονος κάποιας Χριστιανικῆς οἰκογένειας. Τό 1920 βρέθηκαν στό χῶρο τῆς παλιᾶς Ἐκκλησίας θαμμένες χρυσές λύρες πού χρησιμοποιήθηκαν ὅλες τούς γιά τόν ἐξωραϊσμό τοῦ νέου ναοῦ. Τό 2013 κρίθηκε ἀναγκαῖο ν’ ἀντικατασταθεῖ ἡ παλιά πέτρινη πλακοσκεπή πού εἶχε υποστεί φθορές ἀπό τήν πάροδο τοῦ χρόνου. Γιά τήν κάλυψη καί τῶν 420 τετραγωνικῶν μέτρων τῆς νέας σκεπῆς ὑπολογίζεται ὅτι χρησιμοποιήθηκαν περίπου 3 τόνοι χαλκοῦ.
 40. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως Θεοτόκου χωρίου Δολιανά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Δολιανών, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Καλπακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 23.8.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 41. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Δολόν, μέ ἕδραν τήν Τοπική Κοινότητα Δολού, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Πωγωνιανής, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 27.1.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 42. Χτίστηκε στή θέση παλιότερης ἐκκλησίας, τήν ὁποία τό 1740 τή μεγάλωσαν. Τό 1800 φιλόθρησκοι Δολιῶτες ἀποφάσισαν νά χτίσουν μεγαλύτερο Ναό γιά τίς ἀνάγκες τῶν κατοίκων, λόγω αὔξησης τοῦ πληθυσμοῦ. Ἔτσι προέκυψε ὁ σημερινός Ναός.
 43. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίου Δροσοπηγή, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Δροσοπηγῆς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 27.9.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 44. Κτίσθηκε από τους μαστόρους του χωριού το 1930 και εντυπωσιάζει με τις διαστάσεις και το διπλό καμπαναριό του. Στον περίβολό του Ναοῦ βρίσκεται η προτομή του ευεργέτη του χωριού Γιάννη Λύτρα.
 45. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Δρυμάδες, μέ ἕδραν τήν Τοπική Κοινότητα Δρυμάδων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Πωγωνιανής, τοῦ Δήμου Πῶ-γωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1921, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 5.1.1921 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 46. Βρίσκεται στό κέντρο τοῦ χωριοῦ δίπλα στό σχολεῖο. Ὁ σημερινός Ναός χτίστηκε τό 1733 πάνω στήν παλιά ἐκκλησία καί ἔμεινε μέ τή ἀρχική τῆς μορφή μέχρι τό 1952. Τό 1952 ἔγινε συντήρηση τοῦ Ναοῦ λόγω πολεμικῶν συμφορῶν.
 47. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ἐλεύθερον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἐλευθέρου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 22.11.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημε ρίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 48. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Ἐξοχή, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ἐξοχῆς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 25.10.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 49. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Ζάβροχον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ζαβρόχου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 14.1.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 50. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ηλιορράχη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ηλιορράχης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 16.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 51. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Καβάσιλα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Καβασίλων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 15.1.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 52. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου χωρίου Κακόλακκος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κακολάκκου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1904, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 22.5.1904 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 53. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Καλλιθέα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 7.2.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 54. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος χωρίου Καλόβρυση, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Καλόβρυσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1911, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 29.9.1911 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 55. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Καστάνιανη (πρώην Καστανέα), μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Καστάνιανης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 4.12.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 56. Στήν κεντρική πλατεῖα τοῦ χωριοῦ Καστάνιανη στέκεται ἐπιβλητική ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου (1928) μέ τήν τοξωτή κύρια εἴσοδο, τόν πλούσιο γλυπτό διάκοσμο καί τό ξυλόγλυπτο τέμπλο τοῦ Χαράλαμπου Σκαλιστή ἀπό τό Τούρνοβο (Γοργοπόταμο).
 57. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος χωρίου Καστάνιανη (πρώην Καστανή), μέ ἕδρα τήν τοπική Κοινότητα Καστάνιανης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 4.10.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 58. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως Θεοτόκου χωρίου Κάτω Λάβδανη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κάτω Λάβδανης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Λάβδανης, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1929, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 24.10.1929 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 59. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου χωρίου Κάτω Μερόπης, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κάτω Μερόπης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1903, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 16.8.1903 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 60. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος χωρίου Κάτω Παρακάλαμος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κάτω Παρακαλάμου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἐνό-τητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1904, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 24.4.1904 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 61. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου Κάτω Ραβένια, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κάτω Ραβενίων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Καλπακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 29.1.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 62. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Κεράσοβον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κερασόβου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 20.9.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 63. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Κεφαλόβρυσον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 14.8.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 64. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Κλειδωνιά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κλειδωνιᾶς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 10.4.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως.
 65. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου Κουκλιοί, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κουκλιῶν, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 16.1.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 66. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου χωρίου Κρυονέριον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1903, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 18.1.1903 αἰτήσεως τοῦ Ἔφη-μεριοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 67. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Κτίσματα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Κτισμάτων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 29.11.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 68. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου χωρίου Λάβδανη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Λάβδανης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Λάβδανης, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 18.4.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 69. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Λαγκάδα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Λαγκάδας, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1903, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 31.10.1903 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 70. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Λίμνη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Λίμνης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 19.8.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 71. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ταξιαρχῶν χωρίου Λυκόρραχη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Λυκορράχης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 30.5.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 72. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Μάζιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μαζίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 20.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 73. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ηλιού χωρίου Μαυροβούνιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μαυροβουνίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Καλπακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 5.11.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 74. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου χωρίου Μαυρονόρος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μαυρονόρους, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1904, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 3.9.1904 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 75. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίου Μαυρόπουλον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μαυροπούλου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 10.12.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 76. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Μελισσόπετρα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μελισσοπέτρας, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 19.10.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 77. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου Μερόπη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μερόπης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 15.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 78. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Μόλιστα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μολίστης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 18.11.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 79. Διαθέτει ἐντυπωσιακά ἐσωτερικά ξύλινα τέμπλα πού σκαλίστηκαν ἀπό Μετσοβίτες ξυλουργούς. Ὁ Ναός οἰκοδομήθηκε τό 1878 κατόπιν δωρεᾶς τοῦ Μολιστινού εὐεργέτη Γέγιου.
 80. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων χωρίου Μολυβδοσκέπαστον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μολυβδοσκεπάστου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 27.11.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 81. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ Μολυβδοσκέπαστο καί χρησιμεύει ὡς κεντρικός Ναός. Ἔχει σταυροειδῆ στέγη μέ τρούλο, μέ πεντάπλευρη κόγχη, νάρθηκα καί στή νότια πλευρά καλυμμένο προπύλαιο. Οἱ τοιχογραφίες διατηροῦνται σέ καλή κατάσταση καί καλύπτουν τό ἐσωτερικό τῆς ἐκκλησίας. Σύμφωνα μέ τήν ὑπέρθυρη ἐπιγραφή ὁ Ναός χτίστηκε τό 1537.
 82. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου χωρίου Μοναστήριον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Μοναστηρίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1904, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 20.4.1904 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 83. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης χωρίου Νικάνωρ, μέ ἕδρα τήν τοπική Κοινότητα Νικάνορος, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1904, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 4.11.1904 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 84. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ξηρόβαλτον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ξηροβάλτου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1913, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 22.8.1913 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 85. Εἶναι κτισμένη σέ ρυθμό βασιλικῆς μέ μεγάλο χαγιάτι στό μπροστινό μέρος, ὅπως οἱ περισσότερες ἐκκλησίες στό Πωγώνι. Βρίσκεται στήν βορειοανατολική πλευρά τοῦ χωριοῦ. Μπροστά της ἁπλώνεται ἡ μεγάλη πλατεῖα μέ τίς γέρικες βελανιδιές, ὅπου γίνονται καί τά πανηγύρια. Στόν ἴδιο χῶρο πού εἶναι σήμερα κτισμένη ἡ Ἐκκλησία ὑπῆρχε κάποιο παλαιό Μοναστήρι ἤ Ἐκκλησάκι. Ἕνα σημαντικό στοιχεῖο πού μαρτυρᾶ τήν ὕπαρξη του εἶναι ἡ πρόσφατη σχετικά ἀποκάλυψη μιᾶς τοξωτῆς πόρτας, ἡ ὁποία ἀπό τήν μέσα πλευρά τῆς ἐκκλησίας δέν φαίνεται, δηλαδή ὑπάρχει κανονικός τοῖχος. Τό καμπαναριό καί ἐξωτερική τοξωτή εἴσοδος ἔγιναν μεταγενέστερα, τό 1888 καί 1915 ἀντίστοιχα.
 86. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Οξυά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Οξυάς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 21.8.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 87. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίου Ὀρεινόν, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ὀρεινοῦ, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1921, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 11.2.1921 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 88. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Πάδες, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πάδων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 8.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 89. Σύμφωνα μέ τήν ἐπιγραφή πού ὑπάρχει στήν εἴσοδό της, χτίστηκε κατά τό ἔτος 1784 καί εἶναι ἕνα ὀρθογώνιο παραλληλόγραμμο κτίσμα σέ σχῆμα βασιλικῆς. Τό ταβάνι καί οἱ τοιχογραφίες τοῦ Ναοῦ ἔγιναν κατά τό ἔτος 1823. Τό κοιμητήριο, ἔγινε τόν Ἰούνιο τοῦ 1888. Πολλοί εὐσεβεῖς Παδιῶτες συνέβαλαν κατά καιρούς στή συντήρηση καί στόν ἐξωραϊσμό τῆς κεντρικῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό τά ἔσοδά της πληρωνόταν οἱ μισθοί τῶν δασκάλων, γι’ αὐτό καί πολλοί χωριανοί ἀφιέρωσαν κτήματα καί χρήματα σ’ αὐτήν.
 90. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Παλαιόπυργος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 25.10.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 91. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίου Παλαιοσέλιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Παλαιοσελίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 21.8.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 92. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς βρίσκεται στό χωριό Παλαιοσέλλι καί χτίστηκε τό 1864. Εἶναι χαρακτηριστική γιά τήν κλίση πού ἔχει ( 2 μοῖρες μικρότερη τοῦ πύργου τῆς Πίζας). Τό σπάνιας ὀμορφιᾶς ξυλόγλυπτο τέμπλο, ἡ ἐσωτερική ξύλινη ζωγραφισμένη ὀροφή καθώς καί τοιχογραφίες της, τήν κατατάσσουν στά μνημεῖα πού πρέπει ὁ ἐπισκέπτης τῆς περιοχῆς ὁπωσδήποτε νά ἐπισκεφτεῖ.
 93. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἐισοδίων τῆς Θεοτόκου χωρίου Περιστέριον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Περιστερίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινάκιον, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 2.11.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 94. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Πηγή, μέ ἕδρα τήν τοπική Κοινότητα Πηγῆς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 30.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 95. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (βάσει ἐπιγραφῆς ἀνεγέρθηκε τό 1819) διαθέτει ἀξιόλογες ἁγιογραφίες καί τέμπλο Χιονιαδίτων ζωγράφων.
 96. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου χωρίου Πλαγιά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πλαγιᾶς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 15.9.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 97. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Πληκάτιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πληκατίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 2.9.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 98. Ὁ Ναός αὐτός χτίστηκε ἀπό τόν στρατό μετά τό τέλος τοῦ Ἐμφυλίου καθώς ὁ παλαιότερος εἶχε υποστεί μεγάλες φθορές ἀπό τούς βομβαρδισμούς. Τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Ναοῦ ἔγιναν στίς 8 Σεπτεμβρίου 1953. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ἡ εἰκόνα εἶχε ἀρχικά βρεθεῖ στή θέση Πιστίλαπη καί μεταφέρθηκε στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ὅπου μέ θαυματουργικό τρόπο μετακινήθηκε στό μέσο τοῦ χωριοῦ ὅπου καί ὑπῆρχαν ἐρείπια παλαιότερου ναοῦ. Ἐκεῖ οἱ κάτοικοι ἔκτισαν Ναό ρυθμοῦ βασιλικῆς (1775) ἀφιερώνοντάς τον στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου.
 99. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Ποντικάτες, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ποντικατών, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 23.10.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 100. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ταξιαρχῶν χωρίου Πουρνιά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πουρνιάς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 30.9.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 101. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς χωρίου Πυξαριά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πυξαριάς, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1909, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 14.7.1909 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 102. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Πύργος, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πύργου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Κονίτσης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 29.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 103. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Πυρσόγιαννη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πυρσόγιαννης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 29.10.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 104. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος (1904) εντυπωσιάζει μέ τήν τεχνική και τόν ὄγκο του, τό ξυλόγλυπτο τέμπλο τοῦ Τουρνοβίτη ταλιαδόρου Βασίλη Σκαλιστή (1926) καί τό ζωγραφικό διάκοσμο τοῦ Σέρβου ζωγράφου Νίκολιτς.
 105. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Πωγωνιανής, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Πωγωνιανής, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Πωγωνιανής, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 17.9.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 106. Ἡ θεμελίωση τοῦ Ναοῦ ἔγινε τόν Νοέμβριο τοῦ 1872 καί μετά ἀπό ἕναν χρόνο(τό Δεκέμβριο τοῦ 1873) στήν μνήμη τοῦ Ἁγίου, τελέστηκε ἡ πρώτη λειτουργία, ὅπως φαίνεται ἀπό ἐπιγραφή ἐνσιυματωμένη μέ τεμάχια κεραμιδιῶν στή νότια πλευρά τοῦ ναοῦ. Ἡ ἐνθύμηση πού ἀντιγράφηκε τό 1951 ἀπό τόν δάσκαλο Ἀριστοτέλη Ζωΐδη , εἶναι ἡ ἑξῆς : «τό ἔτος 1872 = 6 : Νοεμβρίου ἡμέρα Δευτέρα ἐρήχθη τό θέμελον τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς νέας ἐκκλησίας. Παπακώστας Χρίστου Τζάτζης». Τό ξυλόγλυπτο τέμπλο κατασκευάστηκε τόν Μάρτιο τοῦ 1874, ἐνῶ τά ἐπίσημα ἐγκαίνια ἔγιναν ἀργότερα τό 1894. Τά χρήματα γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ναοῦ καί τήν κατασκευή τοῦ τέμπλου προέρχονται ἀπό ἐκδηλώσεις (ζιαφέτια), πού πραγματοποιοῦνταν ἀπό τούς ταξιδεμένους στήν πόλη Βοστινιώτες. Ἐσωτερικά ἔχει δεκαπέντε τρούλους, οἱ ὁποῖοι στηρίζονται στούς ἐξωτερικούς τοίχους καί σέ δώδεκα κίονες.
 107. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου χωρίου Ρεπετίστη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ρεπετίστης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1931, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 17.1.1931 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 108. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἐισοδίων τῆς Θεοτόκου χωρίου Ρουψιά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ρουψιάς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1900, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 26.1.1900 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 109. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου χωρίου Σιταριά, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Σιταριάς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Καλαμά, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 2.11.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 110. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Σταυροδρόμιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Σταυροδρομίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 19.10.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 111. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἐισοδίων τῆς Θεοτόκου χωρίου Σταυροσκιάδιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Σταυροσκιαδίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Πωγωνιανής, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1919, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 4.10.1919 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 112. Βρίσκεται σέ περίοπτη θέση μέ ἀνοιχτό ὁρίζοντα στό κέντρο τοῦ χωριοῦ. Γιορτάζεται στίς 26 Ἰουλίου τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἡ Ἐκκλησία χτίστηκε μέ ντόπια πέτρα καί στεγάστηκε μέ ἄσπρες πλάκες. Ἐγκαινιάστηκε τό 1815.
 113. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Στρατίνιστα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Στρατινίστης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 21.1.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 114. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ταξιαρχῶν χωρίου Τεριάχιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Τεριαχίου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 10.1.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 115. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Τράπεζα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Τραπέζης, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1913, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 13.12.1913 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 116. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου χωρίου Φαράγγιον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Φαραγγιοῦ, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 17.11.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 117. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Φούρκα, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Φούρκας, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Φούρκας, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1899, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 15.9.1899 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 118. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου χωρίου Xαραυγή, μέ ἕδρν τήν Τοπική Κοινότητα Χαραυγῆς, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Δελβινακίου, τοῦ Δήμου Πῶ-γωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1920, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 26.2.1920 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 119. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου χωρίου Χιονιᾶδες, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Χιονιάδων, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Μαστοροχωρίων, τοῦ Δήμου Κονίτσης, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 21.7.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 120. Βάσει ἐπιγραφῶν πού βρίσκονται στό ἐσωτερικό τοῦ Ναοῦ, ἀνακαινίσθηκε τό 1866, ἀρχιερατεύοντος τοῦ Ἐπισκόπου Βελλᾶς καί Κονίτσης κ. κ. Γερμανοῦ, ἐνῶ ἡ ἁγιογράφηση ἔγινε ἀπό τούς ζωγράφους Μαρινάδες τό 1915.
 121. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου χωρίου Χρυσόδουλη, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Χρυσοδούλης, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἐνό-τητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1927, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 2.1.1927 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 122. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος χωρίου Χρυσορράχης, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Χρυσορράχης, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Καλπακίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1901, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 22.3.1901 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 123. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου χωρίου Ψηλόκαστρον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ψηλοκάστρου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1923, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 19.4.1923 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 124. Ἐνορία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου χωρίου Ωραιόκαστρον, μέ ἕδρα τήν Τοπική Κοινότητα Ωραιοκάστρου, τῆς Δημοτικῆς Ἑνότητος Ἄνω Πωγωνίου, τοῦ Δήμου Πωγωνίου, τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων, τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἱδρυθεῖσα πρό τοῦ ἔτους 1902, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῆς ἀπό 1.9.1902 αἰτήσεως τοῦ Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ περί ἐκδόσεως ἀδείας Γάμου ἐκ τοῦ ἀρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.